Запишете се сега за новата версията на курса през м. Октомври 2019

Уважаеми кандидат-курсисти и курсисти,

През м. Октомври е планиран старт на курса, който ще бъде по новата версия - VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.7] ESXi 6.7 and vCenter Server 6.7

Резервирайте място отсега или най-късно до 7 Октомври 2019 г.

В случай, че се наберат достатъчно брой желаещи, плащането на таксата и окончателното записване трябва да се направи най-късно до 18 Октомври 2019 г.

Резаервацията на място става чрез попълване на формата ни за записване. В края се избира (Save Draft), тъй като към момента не се прилага платежното. Плащането се извършва на по-късен етап, след потвърждение старта на курса.

Ако имате някакви други въпроси, пишете.

Екипът на VMware академия при СУ "Св. Кл. Охридски"