Форма за резервация на курс

Предупредително съобщение

You must login or register to view this form.

ВАЖНО: Преди да попълните и изпратите формата за резервация на курс:

  • Проверете дали има свободни места за курса, като ни пишете на vmware [at] uni-sofia.bg
  • Направете плащане на таксата за курса по банков път

Банка, клон: БНБ – ЦУ, пл. „Батенберг”
No 1, София – 1000
Банкова сметка:
IBAN – BG20 BNBG 9661 3400 1744 40
BIC – BNBGBGSF
Титуляр на сметката: СУ "Св. Климент Охридски" – НИС
Важно
: В полето основание за плащане пишете “VMware академия"

  • Сканирайте (снимайте) платежното нареждане
  • Ако ползвате отстъпка в цената, сканирайте (снимайте) документа за ползване на намаление - уверение, студентска книжка, бележник  или др. В документа трябва да се вижда Вашето име, както и кога е заверен семестърът/срокът.

Трябва да знаете:
Обучението започва, когато за датата обявена за начало на курса са се записали минимум 8 души.

Може да преминете към попълване на полетата, ако сте изпълнили точките по-горе: