График и цени

График: 8 часа на ден, от 9 до 17ч.

Курс VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5] - ESXi 6.5 and vCenter Server 6.5

Записването продължава най-късно до 15.10.2018 г., а резервирането на място до 1.10.2018 г.

Занятие № Ден Дата Час
1 неделя 4.11.2018 г. 09 ÷ 17 ч.
2 неделя 11.11.2018 г. 09 ÷ 17 ч.
3 неделя 18.11.2018 г. 09 ÷ 17 ч.
4 неделя 25.11.2018 г. 09 ÷ 17 ч.
5 неделя 02.12.2018 г. 09 ÷ 17 ч.

Цени:
Редовна цена: 1500 лв. с ДДС
Учащи *: 500 лв. с ДДС

* Отстъпка получават всички учащи, а не само студенти на Софийски университет, както следва:

  • Ученици с представяне на ученическа карта или бележник.
  • Студенти от редовно/задочно обучение с представяне на заверена към съответния учебен семестър (академична година) студентска книжка или уверение.
  • Докторанти с документ удостоверяващ зачисляването им към съответното висше учебно заведение.
ВАЖНО:
Обучението в VMware IT Academy е достъпно само за лица, които са учащи, безработни, кариерно се преориентират или такива, които искат да подобрят знанията си и си плащат самостоятелно за обучението.
Обучението в VMware IT Academy не е за фирми или юридически лица, които искат да обучават служителите си.
 
Обучението започва, когато в указания срок са се записали (платили и попълнили онлайн формата) минимум 8 души.