Само студенти на Софийски университет ли ползват отстъпка от цената?

Отстъпка получават всички учащи, а не само студенти на Софийски университет, както следва:

  • Ученици с представяне на ученическа карта или бележник.
  • Студенти от редовно/задочно обучение с представяне на заверена към съответния учебен семестър (академична година) студентска книжка или уверение.
  • Докторанти с документ удостоверяващ зачисляването им към съответното висше учебно заведение.