График и цени

График: 8 часа на ден, от 9 до 17ч.

Курс VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.7] - ESXi 6.7 and vCenter Server 6.7

Записването продължава най-късно до 18.10.2019 г., а резервирането на място до 07.10.2019 г.

Занятие № Ден Дата Час
1 неделя 27.10.2019 г. 09 ÷ 17 ч.
2 неделя 03.11.2019 г. 09 ÷ 17 ч.
3 неделя 10.11.2019 г. 09 ÷ 17 ч.
4 неделя 17.11.2019 г. 09 ÷ 17 ч.
5 неделя 24.11.2019 г. 09 ÷ 17 ч.

Цени:
Редовна цена: 1500 лв. с ДДС
Учащи *: 500 лв. с ДДС

* Отстъпка получават всички учащи, а не само студенти на Софийски университет, както следва:

  • Ученици с представяне на ученическа карта или бележник.
  • Студенти от редовно/задочно обучение с представяне на заверена към съответния учебен семестър (академична година) студентска книжка или уверение.
  • Докторанти с документ удостоверяващ зачисляването им към съответното висше учебно заведение.
ВАЖНО:
Обучението в VMware IT Academy е достъпно само за лица, които са учащи, безработни, кариерно се преориентират или такива, които искат да подобрят знанията си и си плащат самостоятелно за обучението.
Обучението в VMware IT Academy не е за фирми или юридически лица, които искат да обучават служителите си.
 
Обучението започва, когато в указания срок са се записали (платили и попълнили онлайн формата) минимум 8 души.