График и цени

Курс VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7.03] - ESXi 7.03 and vCenter Server 7.03

График: 10 занятия, провеждани през делнични дни (4 часа на ден, от 14-18 ч.)

Към текущия момент не се придържаме към фиксиран график, а обучението се провежда онлайн.

Записването става по всяко време, като предварително се съгласувате с нас по имейла.

Цени:
Редовна цена: 1500 лв. с ДДС
Учащи *: 500 лв. с ДДС

* Отстъпка получават всички учащи, а не само студенти на Софийски университет, както следва:

  • Ученици с представяне на ученическа карта или бележник.
  • Студенти от редовно/задочно обучение с представяне на заверена към съответния учебен семестър (академична година) студентска книжка или уверение.
  • Докторанти с документ удостоверяващ зачисляването им към съответното висше учебно заведение.
ВАЖНО:
Обучението в VMware IT Academy е достъпно само за лица, които са учащи, безработни, кариерно се преориентират или такива, които искат да подобрят знанията си и си плащат самостоятелно за обучението.
Обучението в VMware IT Academy не е за фирми или юридически лица, които искат да обучават служителите си.