Курс

Академичната програма на VMware е предназначена за запознаване с принципите на виртуализацията, както и за инсталиране, конфигуриране и управление на виртуални сървъри.

Предварителните изисквания:
Базови познания по мрежи и администиране на мрежови операционни системи. Умение за инсталиране и администриране на операционните системи, които ще работят върху виртуалните машини (Windows или Linux).
В курса НЕ се учи администриране на Windows и Linux - трябва да се знае предварително!

Важно: Обучението започва, когато за датата обявена за начало на курса са се записали минимум 8 души.

Предстои публикуване на информация за новата версия на курса VMWARE VSPHERE: INSTALL, CONFIGURE, MANAGE [V6.7] ESXI 6.7 AND VCENTER SERVER 6.7